Formularis ètics amb LiberaForms

Cultura lliure de proximitat i programari de quilòmetre zero.